Hội nghị tập huấn triển khai Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật trợ giúp pháp lý năm 2017
  Cập nhật: 26/06/2018 2:59 CH

Sáng ngày 26/6/2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật trợ giúp pháp lý.Tới dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ngô Quang Giáp, Giám đốc sở Tư pháp và các đại biểu đại diện cho Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh….

Tại Hội nghị, các đồng chí  Nguyễn Văn Bốn, Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thị Minh, Cục Trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp truyền đạt những nội dung cơ bản về Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước và Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 có 9 chương, 78 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. Luật quy định về các căn cứ xác định mức độ bồi thường, văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, phạm vi trách nhiệm bồi thường nhà nước, các thiệt hại được bồi thường, cơ quan và thủ tục giải quyết bồi thường, kinh phí bồi thường, trách nhiệm hoàn trả…

Đối với Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Luật có 8 chương, 48 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Luật quy định về các đối tượng được trợ giúp pháp lý, quyền của người được trợ giúp pháp lý, phạm vi thực hiện trợ giúp pháp lý, vấn đề tài chính cho công tác trợ giúp pháp lý...