Tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp
  Cập nhật: 13/09/2017 8:57 SA

Ngày 12/9, Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến với phố triển khai nghiệp vụ khai thác, sử dụng hệ thống tiếp nhận, trả lời phán ánh, kiến nghị của người dân và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo.

Tại điểm cầu tỉnh Hải Dương, đồng chí Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự tập huấn có Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chuyên viên làm nhiệm vụ đầu mối tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

taphuanPM12917.JPG

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: Hiện thực hóa quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ thiết lập Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Thông qua hội nghị tập huấn, các đại biểu sẽ được trang bị các nghiệp vụ để thực hiện tốt hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; đơn giản hóa các chế độ báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.

Từ đó, các bộ ngành, địa phương có cách nhìn khách quan hơn trong xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh tại địa phương.

Trong 01 ngày làm việc, Hội nghị tập trung vào hai nội dung chính là hướng dẫn nghiệp vụ khai thác, sử dụng hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát chế độ báo cáo theo hình thức trực tuyến. Ngoài việc truyền đạt, tập huấn từ các báo cáo viên, hội nghị sẽ giải đáp các vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận , trả lời phản ánh, kiến nghị và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát chế độ báo cáo theo hình thức trực tuyến./.

PV