SharePoint
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 09/7/2013 về chấp thuận đầu tư và giao chủ đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Thanh Bình, thành phố Hải Dương
  Cập nhật: 7/24/2013 4:09 PM
 

Ngày 09/7/2013, tại Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển đã chủ trì cuộc họp của Lãnh đạo UBND tỉnh với các sở, ngành: Tài chính, KH&ĐT, TN&MT, Xây dựng, GT-VT, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương.

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực HĐND tỉnh.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo UBND tỉnh tiến hành xem xét và cho ý kiến đối với báo cáo chấp thuận đầu tư và giao chủ đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Thanh Bình, thành phố Hải Dương do Sở KH&ĐT báo cáo.

Sau khi nghe Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển đã kết luận như sau:

- Chấp thuận đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Thanh Bình, thành phố Hải Dương do Công ty Cổ phần đầu tư Newland đề xuất với các nội dung cơ bản như Báo cáo số 679/BC-KHĐT-TĐĐT ngày 27/6/2013 của Sở KH&ĐT. Tuy nhiên, việc chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết được duyệt chỉ được áp dụng sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng và văn bản chấp thuận của UBND tỉnh.

- Giao Công ty Cổ phần đầu tư Newland làm chủ đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Thanh Bình, thành phố Hải Dương theo quy định tại Nghị Quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ. Nhà đầu tư có trách nhiệm bảo đảm thực hiện đầu tư dự án trước khi được cấp phép đầu tư, giá trị bảo đảm thực hiện đầu tư dự án bằng 5% tổng mức đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất.

- Về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện dự án:

+ Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án trình UBND tỉnh cấp phép đầu tư theo quy định; chủ trì thẩm định tổng mức đầu tư dự án; chủ trì phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện dự án theo đúng tiến độ được duyệt; trực tiếp hỗ trợ nhà đầu tư làm các thủ tục và thực hiện dự án; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư. Phối hợp với UBND thành phố Hải Dương giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ được duyệt.

+ Sở xây dựng: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch và kiến trúc, quản lý chất lượng công trình, thiết kế cơ sở của dự án theo quy định.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện các thủ tục thu hồi đất và giao đất theo quy định; thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về sử dụng đất lúa theo quy định.

+ Sở Tài chính: Chủ trì thẩm định đơn giá, doanh thu tiền sử dụng đất và tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước của dự án trình UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục thanh, quyết toán công trình.

+ Cục thuế Tỉnh: Chủ trì xác định các khoản thuế phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước trong quá trình chuyển nhượng vốn của Công ty Cổ phần Đức Minh, Công ty TNHH Xuân Hùng; theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất theo quyết định của UBND tỉnh; xác định và thu các loại thuế theo quy định;

+ UBND thành phố Hải Dương:

* Thực hiện thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung phường Thanh Bình, chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu đất thuê của Công ty Cổ phần Đức Minh và Công ty TNHH Xuân Hùng từ đất sản xuất kinh doanh hỗn hợp thành đất dân cư đô thị; đưa diện tích đất xây dựng Khu dân cư Thanh Bình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2013;

* Là đơn vị được UBND tỉnh giao trực tiếp quản lý dự án, phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành liên quan giám sát chủ đầu tư trong quá trình thực hiện xây dựng, nghiệm thu, nhận bàn giao và đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án, quyết toán dự án theo đúng các quy định hiện hành. Trong trường hợp cần thiết có thể thành lập Ban quản lý dự án với các thành viên tham gia là các phòng chuyên môn của thành phố và mời đại diện của các sở, ngành có liên quan, kinh phí giám sát thực hiện theo quy định;

* Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục thu hồi đất theo quy định; Lập, chấp thuận phương án tổng thể, phương án chi tiết bồi thường GPMB của dự án theo quy định; thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng chế độ chính sách của nhà nước, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để thực hiện dự án theo đúng tiến độ yêu cầu; thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn theo quy định.

+ Công ty Cổ phần đầu tư NEWLAND:

* Hoàn thiện các thủ tục theo quy định để trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư;                  

* Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật thi công – tổng dự toán của dự án theo đúng quy định và gửi hồ sơ cho các cơ quan liên quan để theo dõi, kiểm tra; có trách nhiệm làm việc với các Sở, ngành và đơn vị liên quan của tỉnh Hải Dương để thực hiện các thủ tục xác định tiền sử dụng đất, nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

* Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và UBND thành phố Hải Dương để triển khai thực hiện các hạng mục xây dựng của dự án theo đúng quy hoạch được duyệt và đảm bảo chất lượng công trình theo quy định.

* Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính (nộp tiền sử dụng đất, thuế...) theo quy định của nhà nước và quyết định của UBND tỉnh mà nhà đầu tư đã cam kết;

* Chỉ được thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất khi đã thực hiện xong đầu tư hạ tầng theo quy định.

* Lập Điều lệ quản lý thực hiện dự án trình UBND thành phố Hải Dương phê duyệt trước khi triển khai thực hiện dự án.

* Lập, trình phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án theo quy định.

* Chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai, nhà ở, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, quản lý chất lượng xây dựng công trình, các quy định trong Giấy phép đầu tư; thực hiện dự án theo đúng qui hoạch được duyệt, sử dụng đất đúng mục đích và có hiệu quả.

* Đối với dự án thành phần: chủ đầu tư có trách nhiệm làm các thủ tục cấp phép đầu tư theo quy định trước khi triển khai xây dựng.

            Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận đầu tư và giao chủ đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Thanh Bình, thành phố Hải Dương tại cuộc họp ngày 09/7/2013. Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cấp, các ngành và đơn vị liên quan thực hiện./.

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Danh bạ Sở Ban Ngành
Danh bạ UBND các Huyện TP-TX
Số điện thoại cần biết
Các tuyến xe buýt
Các hãng taxi
Các Văn phòng Công chứng
Bảng khung giá đất
Lịch phát sóng đài truyền hình
Lịch cắt điện
Kết quả XSKT
na
na
na
na
na
na
na
qc
na
qc
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 19374578

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com