SharePoint
portal

Skip Navigation LinksÝkiếnkếtluậncủaPhóChủtịchUBNDtỉnhNguyễnVănQuếtạicuộchọpngày10tháng7năm2013

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quế tại cuộc họp ngày 10 tháng 7 năm 2013
  Cập nhật: 7/24/2013 4:05 PM
 

Ngày 10 tháng 7 năm 2013, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Quế chủ trì cuộc họp với lãnh đạo và chuyên viên các Sở, ngành, đơn vị liên quan: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, UBND huyện Kim Thành, Văn phòng UBND tỉnh, Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành, các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công về các nội dung liên quan đến dự án: Xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành (Bệnh viện mới).

Sau khi nghe lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành trình báo cáo về dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành (giai đoạn 1) và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận như sau:

I. Đánh giá chung: Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành là một trong những dự án quan trọng của Tỉnh và sử dụng nhiều nguồn vốn (Trái phiếu Chính phủ, Ngân sách tỉnh, Ngân sách huyện Kim Thành), nên việc đưa Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành sớm vào khai thác sử dụng là hết sức quan trọng, góp phần cải thiện đáng kể điều kiện khám, chữa bệnh cho nhân dân huyện Kim Thành và khu vực lân cận. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công đã tích cực, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ và đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, tiến độ thi công xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành chậm hơn một năm so với yêu cầu của tỉnh; bên cạnh đó một số ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh đến nay Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chưa nghiên túc tổ chức thực hiện (Thông báo số 28/TB-VP ngày 02-3-2012 của Văn phòng UBND tỉnh, Công văn số 627/UBND-VP ngày 17-4-2013 của UBND tỉnh).

II. Để công trình sớm được đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả, yêu cầu Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số công việc sau:

1. Đối với Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành (Chủ đầu tư):

- Đôn đốc các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đảm bảo sớm bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng trong tháng 10 năm 2013.

- Rà soát, đánh giá lại tổng tiến độ thi công để đưa ra giải pháp, tiến độ cụ thể, chi tiết thực hiện cho từng công việc (xác định rõ trách nhiệm, nguyên nhân chủ quan, khách quan của việc chậm tiến độ).

- Về bể chứa nước sinh hoạt: Căn cứ nhu cầu sử dụng của bệnh viện chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế đưa ra quy mô phù hợp.

- Rà soát nội dung, quy trình điều chỉnh thiết kế để bổ sung dự án đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, trình duyệt theo quy định (xác định rõ nguyên nhân, lý do bổ sung).

* Đối với các đề nghị, kiến nghị của Chủ đầu tư:

- Về hệ thống cấp nước ngoài nhà: Giao Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hải Dương đầu tư từ nguồn vốn của Công ty đảm bảo thi công xong trước ngày 10 tháng 8 năm 2013.

- Về hệ thống xử lý nước thải: Đồng ý về nguyên tắc cho triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại vị trí xây dựng Bệnh viện (mới). Chủ đầu tư phải hoàn thiện các thủ tục về xây dựng cơ bản, vệ sinh môi trường báo cáo ngay với cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Về đường vào Bệnh viện: Giao UBND huyện Kim Thành xây dựng kế hoạch duy tu, sửa chữa để tối thiểu đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, nếu không có khả năng cân đối nguồn vốn báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) trước ngày 05 tháng 8 năm 2013.

2. Đơn vị tư vấn thiết kế: Phải báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản về việc thay đổi các vị trí các hạng mục công trình so với dự án được duyệt; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của mình trong việc điều chỉnh, thay đổi này làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và kinh phí của dự án.

3. Đơn vị quản lý dự án: Phải có trách nhiệm giúp Chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu cùng với đơn vị tư vấn giám sát rà soát tổng tiến độ, xây dựng lại tiến độ đã bị chậm so với tiến độ ban đầu để công trình sớm đưa vào sử dụng trong tháng 10 năm 2013 và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các công việc đảm nhiệm.

4. Đơn vị tư vấn giám sát: Yêu cầu phải nâng cao trách nhiệm trong việc giám sát, quản lý chất lượng công trình; phối hợp cùng Chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án đôn đốc các nhà thầu thực hiện tiến độ đã đề ra.

5. Đối với các Sở, ngành:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; Thẩm định các nội dung liên quan đến dự án; Kiểm tra, thẩm định tổng tiến độ của dự án.

- Sở Xây dựng: Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình thực hiện các ý kiến chỉ đạo trên; đôn đốc, hướng dẫn Chủ đầu tư trong quá trình kiểm tra hồ sơ nghiệm thu, hoàn công từng hạng mục để sớm bàn giao, thanh quyết toán công trình.

- Sở Y tế: Chỉ đạo Chủ đầu tư xây dựng phương án di chuyển bệnh viện ra vị trí mới.

- Sở Tài chính: Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ giúp Chủ đầu tư các vấn đề có liên quan tới việc tạm ứng, thanh quyết toán các hạng mục công trình theo quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quế tại cuộc họp ngày 10 tháng 7 năm 2013. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo để các Sở, ngành, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Danh bạ Sở Ban Ngành
Danh bạ UBND các Huyện TP-TX
Số điện thoại cần biết
Các tuyến xe buýt
Các hãng taxi
Các Văn phòng Công chứng
Bảng khung giá đất
Lịch phát sóng đài truyền hình
Lịch cắt điện
Kết quả XSKT
na
na
na
na
na
na
na
qc
na
qc
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 19374792

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com