SharePoint
portal

Skip Navigation LinksChỉthịvềviệcxâydựngkếhoạchpháttriểnkinhtế-xãhộivàDựtoánngânsáchnhànướcnăm2014

Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.
  Cập nhật: 7/15/2013 4:43 PM
 

Ngày 09/7/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển đã ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

 

Ảnh minh họa ( Nguồn ảnh: Chinhphu.vn)

Theo đó, Chỉ thị đã nêu rõ: Mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2014 là tập trung đưa hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh sớm thoát khỏi giai đoạn khó khăn; nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tái cơ cấu kinh tế gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng, phấn đấu đạt mức tăng trưởng năm 2014 khoảng 7 – 7,5%. Thực hiện tốt hơn các chính sách an sinh xã hội. Tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong cải cách thủ tục hành chính, trong việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc. Đẩy mạnh phát triển y tế, giáo dục, đào tạo nghề, khoa học công nghệ. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng quân sự địa phương.

Đối với nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014: Dự toán thu nội địa (không kể thu tiền sử dụng đất) phấn đấu tăng khoảng 12 - 13%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu phấn đấu tăng khoảng 8 - 9% so với ước thực hiện năm 2013; xây dựng dự toán thu tiền sử dụng đất tối thiểu bằng dự toán năm 2013. Phân tích, đánh giá cụ thể những tác động làm tăng, giảm thu ảnh hưởng đến dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014 theo từng địa bàn, lĩnh vực thu, từng khoản thu, sắc thuế.

Dự toán chi ngân sách địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các khoản chi ngân sách để triệt để tiết kiệm và nâng cao hiệu quả chi ngân sách, bố trí kinh phí để tiếp tục thực hiện các dự án, các chương trình đang thực hiện, các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Hạn chế tối đa việc ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách nhà nước.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2014. Trước ngày 15/12/2013, UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán NSNN năm 2014 cho các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan. Trước ngày 31/12/2013, các ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị dự toán quyết định phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định; Báo cáo tình hình giao chỉ tiêu kế hoạch và phân bổ dự toán về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

(vpubnd.haiduong.gov.vn)
 
Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Danh bạ Sở Ban Ngành
Danh bạ UBND các Huyện TP-TX
Số điện thoại cần biết
Các tuyến xe buýt
Các hãng taxi
Các Văn phòng Công chứng
Bảng khung giá đất
Lịch phát sóng đài truyền hình
Lịch cắt điện
Kết quả XSKT
na
na
na
na
na
na
na
qc
na
qc
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 19375146

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com