SharePoint
portal

Skip Navigation LinksKế-hoạch-Tổ-chức-Diễn-đàn-trẻ-em-tỉnh-Hải-Dương-năm-2018

Kế hoạch Tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Hải Dương năm 2018
  Cập nhật: 8/10/2018 9:13 AM

Ngày 10/8/2018, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 2692/KH-UBND về việc Tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Hải Dương năm 2018 với Chủ đề " Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số".

Theo đó, việc tổ chức diễn đàn trẻ em nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, toàn xã hội và bản thân trẻ em về quyền tham gia của trẻ em, trách nhiệm trong việc đảm bảo quyền tham gia của trẻ em đối với những vấn đề liên quan đến trẻ em; Đồng thời phát hiện các vấn đề và khuyến nghị giải pháp thúc đẩy thực hiện các quyền tham gia của trẻ em: quyền được tiếp cận thông tin phù hợp lứa tuổi, quyền được bày tỏ ý kiến, quyền được người lớn lắng nghe, xem xét, ....

Dự kiến, diễn đàn tổ chức trong thời gian: 02 ngày, từ ngày 16/08-17/08/2018, tại Khách sạn Đồng Xanh, số 48 - Nguyễn Hữu Cầu, thành phố Hải Dương

Chương trình cụ thể gồm:

* Ngày 16/08/2018

1- Đón tiếp đại biểu và trẻ em tham dự Diễn đàn cấp tỉnh

2- Đăng ký các tiết mục văn nghệ và tiểu phẩm Diễn đàn trẻ em

3- Thống nhất nội quy tổ chức Diễn đàn trẻ em

4- Xây dựng góc trưng bày truyền thông

5- Thảo luận nhóm

6- Tổng duyệt Chương trình Diễn đàn trẻ em

7- Ga la văn nghệ.

* Ngày 17/08/2018

1- Văn nghệ chào mừng

2- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại  biểu

3- Phát biểu khai mạc

4- Báo cáo tóm tắt tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp huyện, thị xã, thành phố; Trình bày báo cáo tình hình thực các khuyến nghị của trẻ em năm 2018.

5- Phiên 1: Loại bỏ nguy cơ mất an toàn cho trẻ em trong thế giới công nghệ số.

+ Phóng sự

+ Tiểu phẩm

- Phiên 2: Bảo vệ an toàn cho trẻ em

+ Phóng sự

+ Tiểu phẩm

- Phiên 3:  Phần đối thoại với Lãnh đạo các Sở, ngành

6- Trình bày các thông điệp chính của Diễn đàn trẻ em (5 nhóm trình bày mỗi nhóm 1- 3 em); báo cáo khuyến nghị của trẻ em năm 2018.

7- Trao Thông điệp Diễn đàn trẻ em cho Lãnh đạo tỉnh và Lãnh đạo các Sở,ngành...
8- Phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh

9- Chụp ảnh và bế mạc.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND tỉnh về nội dung Kế hoạch của tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2018; Chỉ đạo các huyện, thị xã  tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp huyện và chuẩn bị các hoạt động tham dự Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo:  Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Chí Linh, Tứ Kỳ, Kinh Môn, Nam Sách, Gia Lộc chỉ đạo các nhà trường lựa chọn trẻ em tham dự Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh trong đó gồm: Trẻ em tham gia Diễn đàn 190 trẻ em gồm:  50 trẻ em tham gia chính thức Diễn đàn cấp tỉnh gồm các huyện, thị xã: Nam Sách, Tứ Kỳ, Gia Lộc,  Kinh Môn và thị xã Chí Linh (10 trẻ em/huyện, thị xã);  40 trẻ em đội văn nghệ (khoảng 05 tiết mục); 100 trẻ em dự Diễn đàn (20 trẻ em / huyện, thị xã).

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Hải Dương, Cổng thông tin Điện tử tỉnh tăng cường truyền thông về mục đích, ý nghĩa, nội dung hoạt động Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2018.

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan phối hợp thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Danh bạ Sở Ban Ngành
Danh bạ UBND các Huyện TP-TX
Số điện thoại cần biết
Các tuyến xe buýt
Các hãng taxi
Các Văn phòng Công chứng
Bảng khung giá đất
Lịch phát sóng đài truyền hình
Lịch cắt điện
Kết quả XSKT
na
na
na
na
na
na
na
qc
na
qc
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 17069320

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com