SharePoint
portal
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương năm 2019
  Cập nhật: 5/6/2019 3:33 PM

Ngày 06/5/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1385/KH – UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương năm 2019.

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 đề ra mục tiêu năm 2019 tỉnh Hải Dương phấn đấu đến 31/12/2019, bình quân các xã trong toàn tỉnh đạt 18,6 tiêu chí/xã;Toàn tỉnh có thêm 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 201/220 xã, đạt 91,4%; 04 huyện: Nam Sách, Bình Giang, Gia Lộc và Thanh Miện được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019;

Đối với 29 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tiếp tục phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, Kế hoạch được thực hiện với 9 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; Nâng cao năng lực Ban chỉ đạo và bộ máy giúp việc các cấp; Tăng  cường huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn; Tiếp tục đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế và xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự ở nông thôn; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các xã khó khăn; Giải pháp xử lý nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới; Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để chủ động tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các xã triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ, khắc phục khó khăn, vướng mắc để hoàn thành kế hoạch được giao, và đặc biệt phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực của người dân tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới.

UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình, đảm bảo phù hợp với điều kiện khả năng của địa phương; chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung về nông thôn mới, đề án OCOP theo kế hoạch của UBND tỉnh.Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện Chương trình trong toàn huyện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Danh bạ Sở Ban Ngành
Danh bạ UBND các Huyện TP-TX
Số điện thoại cần biết
Các tuyến xe buýt
Các hãng taxi
Các Văn phòng Công chứng
Bảng khung giá đất
Lịch phát sóng đài truyền hình
Lịch cắt điện
Kết quả XSKT
na
na
na
na
na
na
na
qc
na
qc
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 18596650

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com