SharePoint
portal

Skip Navigation LinksPhêduyệtĐềcươngnhiệmvụvàdựtoánkinhphíxâydựngQuyhoạchtổngthểpháttriểnKT-XH

Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH
  Cập nhật: 7/30/2013 2:26 PM
 

UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Dương, huyện Tứ Kỳ.

Theo đó, đối với“Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” . Ngoài phần mở đầu, đề cương bao gồm các phần chính sau: Phần thứ nhất: Phân tích, đánh giá các yếu tố và nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hải Dương. Phần thứ hai: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Dương giai đoạn từ 2001 đến nay. Phần thứ ba là Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hải Dương đến năm 2020, định hướng tới năm 2030 . Phần thứ tư là Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách thực hiện quy hoạch . Thời gian thực hiện từ tháng 7/2013 đến tháng 02/2014.

Về “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tứ Kỳ” . Theo Quyết định, Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ là cơ quan lập quy hoạch (chủ đầu tư) thực hiện dự án. Đề cương quy hoạch bao gồm 4 phần chính như: Đánh giá các yếu tố và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội huyện Tứ Kỳ; Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội huyện Tứ Kỳ giai đoạn 2001-2012Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tứ Kỳ đến năm 2020, định hướng tới năm 2030Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách thực hiện quy hoạchThời gian thực hiện xây dựng Quy hoạch từ tháng 7/2013 đến tháng 02/2014.

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Danh bạ Sở Ban Ngành
Danh bạ UBND các Huyện TP-TX
Số điện thoại cần biết
Các tuyến xe buýt
Các hãng taxi
Các Văn phòng Công chứng
Bảng khung giá đất
Lịch phát sóng đài truyền hình
Lịch cắt điện
Kết quả XSKT
na
na
na
na
na
na
na
qc
na
qc
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 19374844

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com