SharePoint
portal

Skip Navigation LinksQuyết-định-về-việc-điều-chỉnh,-bổ-sung-một-số-nội-dung-tại-Quyết-định-số-2223

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh “V/v chuyển mục đích sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kim Tân, huyện Kim Thành”
  Cập nhật: 10/10/2019 9:40 AM

Ngày 30/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3399/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh “V/v chuyển mục đích sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kim Tân, huyện Kim Thành”

Theo đó, UBND tỉnh quyết định:

1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 1, Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh “Về việc chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kim Tân, huyện Kim Thành” như sau:

a) Điều chỉnh cụm từ: “theo Quy hoạch chi tiết xây dựng, do UBND huyện Kim Thành phê duyệt tại Quyết định số 3781/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2017”, thành: theo quy hoạch chi tiết xây dựng, do UBND huyện Kim Thành phê duyệt tại Quyết định số 4747/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018”;

b) Điều chỉnh diện tích các loại đất cụ thể:

- Đất ở (ONT), đấu giá quyền sử dụng đất: từ “10.557 m2”, thành 10.511,5 m2 (gạch (-) thứ nhất mục 1, Điều 1 Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh);

- Đất đường và hành lang đường giao thông (DGT): từ “11.523 m2”, thành 11.167,9 m2 (tại gạch (-) thứ ba mục 1, Điều 1 Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh);

c) Bổ sung nội dung (gạch (-) thứ năm) vào cuối mục 1, Điều 1 Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh như sau: Đất rãnh kỹ thuật: 400,6 m2.

2. Vị trí ranh giới khu đất: xác định theo mảnh Trích lục và đo vẽ bổ sung Bản đồ địa chính số 07-2018, do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Kim Thành lập, Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 16 tháng 10 năm 2018 và Mảnh Trích lục và đo vẽ bổ sung Bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Kim Thành lập, được UBND xã Kim Tân xác nhận ngày 15 tháng 7 năm 2019.

3. Các nội dung khác tại Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Xem chi tiết và tải về văn bản: QDDI-2019-3399-1.signed.pdf

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Danh bạ Sở Ban Ngành
Danh bạ UBND các Huyện TP-TX
Số điện thoại cần biết
Các tuyến xe buýt
Các hãng taxi
Các Văn phòng Công chứng
Bảng khung giá đất
Lịch phát sóng đài truyền hình
Lịch cắt điện
Kết quả XSKT
na
na
na
na
na
na
na
qc
na
qc
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 18912934

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com