SharePoint
portal
Quyết định về việc bổ sung danh mục 06 dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của cấp huyện
  Cập nhật: 10/17/2019 3:08 PM

Ngày 8//10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3520/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục 06 dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của cấp huyện

Theo đó, UBND tỉnh quyết định bổ sung danh mục 06 (sáu) dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Chí Linh, huyện Cẩm Giàng và huyện Kinh Môn, như sau:

1. Dự án Cơ sở đồ gỗ nội thất của Công ty cổ phần Hải Dương DEV, tại xã Hiệp An, huyện Kinh Môn:

- Diện tích: 4.200 m2; sử dụng từ đất trồng cây lâu năm (CLN) 4.000 m2, đất giao thông (DGT) 200 m2;

- Loại đất sau khi chuyển mục đích: Đất thương mại, dịch vụ (TMD);

- Vị trí: thửa 3, 5, 6, 7, 12, 341, tờ bản đồ địa chính số 4, xã Hiệp An.

2. Dự án Đa dạng sinh học, nông nghiệp hữu cơ và kết hợp du lịch sinh thái của Công ty TNHH nông nghiệp hữu cơ Quang Hà, tại xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng:

- Diện tích: 135.941 m2; sử dụng từ đất nuôi trồng thủy sản 41.590 m2, đất trồng cây hàng năm khác 929 m2, đất trồng cây lâu năm (CLN) 1.391 m2 , đất thủy lợi (DTL) 5.341 m2 và đất nông nghiệp khác 86.690 m2;

- Loại đất sau khi chuyển mục đích: Đất thương mại, dịch vụ (TMD) 25.000 m2, đất nông nghiệp khác 110.941 m2;

- Vị trí: tại các thửa 432 đến 440 và thửa 381 đến thửa 440, tờ bản đồ địa chính số 10, tỷ lệ 1/1000, xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng.

3. Dự án đầu tư thuê làm bến, bãi trung chuyển kinh doanh vật liệu xây dựng, xỉ, than Hoa Sáu, tại xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh: 

- Diện tích: 10.480 m2; sử dụng từ đất trồng cây hàng năm khác (HNK);

- Loại đất sau khi chuyển mục đích: Đất thương mại, dịch vụ (TMD);

- Vị trí: tại bản đồ địa chính số 13, xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh.

4. Dự án đầu tư thuê làm bến, bãi trung chuyển kinh doanh vật liệu xây dựng, xỉ, than Lê Văn Đạt, tại xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh: 

- Diện tích: 10.756 m2; sử dụng từ đất trồng cây hàng năm khác (HNK);

- Loại đất sau khi chuyển mục đích: Đất thương mại, dịch vụ (TMD);

- Vị trí: tại bản đồ địa chính số 13, 18, xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh.

5. Dự án đầu tư thuê làm bến, bãi trung chuyển kinh doanh vật liệu xây dựng, xỉ, than Trương Trọng Quý, tại xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh: 

- Diện tích: 10.550 m2; sử dụng từ đất trồng cây hàng năm khác (HNK);

- Loại đất sau khi chuyển mục đích: Đất thương mại, dịch vụ (TMD);

- Vị trí: tại bản đồ địa chính số 13, 18, xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh.

6. Dự án đầu tư thuê làm bến, bãi trung chuyển kinh doanh vật liệu xây dựng, xỉ, than Trương Trọng Quý, tại xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh: 

- Diện tích: 10.500 m2; sử dụng từ đất trồng cây hàng năm khác (HNK);

- Loại đất sau khi chuyển mục đích: Đất thương mại, dịch vụ (TMD);

- Vị trí: tại bản đồ địa chính số 13, 18, xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh.


Xem chi tiết và tải về văn bản: QDDI-2019-3520-1.signed.pdf

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Danh bạ Sở Ban Ngành
Danh bạ UBND các Huyện TP-TX
Số điện thoại cần biết
Các tuyến xe buýt
Các hãng taxi
Các Văn phòng Công chứng
Bảng khung giá đất
Lịch phát sóng đài truyền hình
Lịch cắt điện
Kết quả XSKT
na
na
na
na
na
na
na
qc
na
qc
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 19372976

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com