SharePoint
portal

Skip Navigation LinksQuyết-định-về-việc-bổ-sung-nội-dung-Quyết-định-số-3062ngày-21-tháng-12-năm-2012-của-UBND-tỉnh

Quyết định về việc bổ sung nội dung Quyết định số 3062/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh
  Cập nhật: 7/9/2019 9:00 AM

Ngày 2/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2228/QĐ-UBND về việc bổ sung nội dung Quyết định số 3062/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định:

1. Bổ sung mục 3 vào Điều 1 Quyết định số 3062/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh “V/v Thu hồi và cho Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Lai Vu thuê đất” như sau:

a) Thu hồi 1.372 m2 đất của Ban quản lý dự án Cụm công nghiệp tàu thủy Hải Dương thuê tại phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương theo Quyết định số 3921/QĐ-UBND ngày 05/10/2004 của UBND tỉnh; cho Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Lai Vu thuê để làm Trụ sở điều hành trong quá trình thực hiện dự án Khu công nghiệp Lai Vu.

- Loại đất: Đất thương mại, dịch vụ (mã loại đất: TMD);

- Thời hạn cho thuê đất: từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất đến ngày 05 tháng 10 năm 2024 (thời thuê đất còn lại của Ban quản lý dự án Cụm công nghiệp tàu thủy Hải Dương);

- Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm;

- Vị trí: tại thửa đất số 16, tờ bản đồ địa chính số 22, xã Ái Quốc, huyện Nam Sách (nay là phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương); vị trí, ranh giới cụ thể xác định theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 332557, UBND tỉnh cấp ngày 20 tháng 5 năm 2005.

b) Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 332557 (Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00709), UBND tỉnh cấp cho Ban quản lý dự án cụm công nghiệp tàu thủy Hải Dương ngày 20 tháng 5 năm 2005; giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý theo quy định.

2. Các nội dung khác tại Quyết định số 3062/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh giữ nguyên, không thay đổi.

Xem chi tiết và tải về văn bản: QDDI-2019-2228-1.signed.pdf

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Danh bạ Sở Ban Ngành
Danh bạ UBND các Huyện TP-TX
Số điện thoại cần biết
Các tuyến xe buýt
Các hãng taxi
Các Văn phòng Công chứng
Bảng khung giá đất
Lịch phát sóng đài truyền hình
Lịch cắt điện
Kết quả XSKT
na
na
na
na
na
na
na
qc
na
qc
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 18595112

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com