SharePoint
portal

Skip Navigation LinksQuyết-định-về-việc-thu-hồi-đất,-giao-cho-Ủy-ban-nhân-dân-huyện-Ninh-Giang-quản-lý,-sử-dụng

Quyết định về việc thu hồi đất, giao cho Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang quản lý, sử dụng
  Cập nhật: 11/8/2018 8:18 AM

Ngày 6/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 4095/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, giao cho Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang quản lý, sử dụng.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định:

1. Thu hồi 6.214 m2 đất giao thông (mã loại đất: DGT) do Ban Quản lý các dự án giao thông tỉnh quản lý; thuộc thửa đất số 337, tờ bản đồ số 9(295593-5-a), thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang; cụ thể xác định theo Mảnh trích đo bản đồ địa chính khu đất số 01-2018, do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đường Kẻ lập ngày 28 tháng 9 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12 tháng 10 năm 2018.

2. Giao UBND huyện Ninh Giang quản lý, sử dụng 4.443 m2 đất nằm ngoài hành lang giao thông; diện tích còn lại 1.771 m2 đất, nằm trong chỉ giới hành lang giao thông Quốc lộ 37, giao cho Sở Giao thông vận tải quản lý theo quy định.

Xem chi tiết Quyết định: QDDI-2018-4095-1.signed.pdf

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com