SharePoint
portal

Skip Navigation LinksQuyhoạchpháttriểnđiệnlựccủacáchuyệnThanhMiện,NinhGiang,GiaLộc,TứKỳđếnnăm2020

Quy hoạch phát triển điện lực của các huyện Thanh Miện, Ninh Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ đến năm 2020
  Cập nhật: 7/24/2013 2:20 PM
 

UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định về phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực của các huyện: Thanh Miện, Ninh Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ đến năm 2020.

Theo đó, đối với huyện Thanh Miện, kết cấu lưới điện được xây dựng theo hướng đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện theo nhu cầu của từng loại hộ phụ tải, tiết kiệm vốn đầu tư và giảm tổn thất điện năng. Đối với lưới điện trung thế không phát triển lưới 10kV, 6kV và có tiến trình xây dựng mới lưới điện 22kV trong giai đoạn 2016 – 2020. Lưới điện hạ thế sẽ áp dụng hệ thống hạ áp 220/380V ba pha 4 dây có trung tính nối đất trực tiếp. Đến năm 2020 dự kiến, huyện xây dựng mới 35,4km đường dây 35kV; 52,10 km đường dây 22kV; Cải tạo 183,2km đường dây. Đối với trạm biến áp phân phối: xây dựng mới 128 máy với tổng dung lượng 59.240kVA; Cải tạo nâng công suất 88 máy với tổng dung lượng 27.660kVA; Cải tạo, nâng cao chất lượng và khả năng mang tải của 173,90km đường dây hạ áp và xây dựng mới 162,1km đường dây; Thay thế và lắp mới 73.525 công tơ.

Đối với huyện Ninh Giang: Khối lượng phát triển lưới điện của huyện đến năm 2020 là xây dựng mới 60 km đường dây trung áp; Cải tạo 39,10km đường dây trung áp; Xây dựng mới 239 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng 78.090kVA; cải tạo nâng công suất 64 trạm với tổng dung lượng 16.590kVA; Cải tạo, nâng cao chất lượng và khả năng mang tải của 154km đường dây;  Thay thế và lắp mới 91.287 công tơ....

Về quy hoạch phát triển điện lực huyện Gia Lộc trong giai đoạn 2011-2015 sẽ duy trì cấp điện từ các trạm 110kV là Đồng Niên, Nghĩa An, Thanh Miện; xây dựng mới các tuyến đường dây 22kV để được cấp điện từ trạm 110kV Ngọc Sơn (huyện Tứ Kỳ) công suất (2x25)MVA.Trong giai đoạn 2016-2020 xây dựng mới trạm 110kV Gia Lộc (nối cấp trong trạm 220kV Gia Lộc) quy mô (2x40)MVA trước mắt 2018 vận hành 1 máy 40MVA. Đối với Lưới điện trung áp: xây dựng mới 163 trạm biến áp phân phối 22/0,4kV và 35(22)/0,4kV với tổng công suất 72420kVA. Cải tạo nâng công suất 14 trạm biến áp phân phối 22/0,4kV và 35(22)/0,4kV với tổng công suất 5470kVA. Cải tạo chuyển đổi điện áp 10kV sang 22kV cho 45 trạm biến áp phân phối với tổng công suất 11700kVA  Xây dựng mới 69,28km đường dây trung áp, trong đó  đường dây 35kV là 27,56km đường dây 22kV là 41,72km; Cải taọ 38,28km đường dây trung áp. Đối với lưới điện hạ áp: Xây dựng mới 174,36 km đường dây hạ áp, trong đó cáp ngầm là 13,39km. Cải tạo 89,51 km đường dây hạ áp, trong đó cáp ngầm là 4km. Lắp đặt 41600 công tơ; trong đó có 2900 công tơ 3 pha.

Theo Quy hoạch phát triển điện lực đến năm 2020 của huyện Tứ Kỳtrong giai đoạn 2011-2015 sẽ duy trì cấp điện từ trạm 110kV Nghĩa An (1x40)MVA và Ngọc Sơn (1x25)MVA được nâng công suất thành (2x25)MVA vào năm 2014Xây dựng mới 2 trạm 110kV: Trạm 110kV Quang Trung (Nguyên Giáp) địa điểm xây dựng tại xã Quang Trung, trạm 110kV Tứ Kỳ (địa điểm xây dựng tại xã Quang Phục), quy mô (2x40)MVA, xây dựng năm 2015, đưa vào vận hành năm 2016 1 máy 40MVA. Giai đoạn 2016-2020: Đưa vào vận hành trạm 110kV Tứ Kỳ 1x40MVA; Xây dựng mới 163 trạm biến áp phân phối 22/0,4kV và 35(22)/0,4kV với tổng công suất 63780kVA; Cải tạo nâng công suất 31trạm biến áp phân phối 22/0,4kV và 35(22)/0,4kV với tổng công suất 7490kVA; Xây dựng mới 144,23 km đường dây hạ áp, trong đó cáp ngầm là 5,55km; Lắp đặt 32020 công tơ; trong đó có 1520 công tơ 3 pha.

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Danh bạ Sở Ban Ngành
Danh bạ UBND các Huyện TP-TX
Số điện thoại cần biết
Các tuyến xe buýt
Các hãng taxi
Các Văn phòng Công chứng
Bảng khung giá đất
Lịch phát sóng đài truyền hình
Lịch cắt điện
Kết quả XSKT
na
na
na
na
na
na
na
qc
na
qc
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 19375113

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com