SharePoint
portal

Skip Navigation LinksThànhlậpBanđiềuphốidựánvàNhómcôngtáctriểnkhaidựáneRegulationscủatỉnh

Thành lập Ban điều phối dự án và Nhóm công tác triển khai dự án eRegulations của tỉnh
  Cập nhật: 7/16/2013 9:34 AM
 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập Ban điều phối dự án và Nhóm công tác triển khai dự án “Hệ thống quy định điện tử Việt Nam (eRegulations) – giai đoạn III” tại tỉnh Hải Dương.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  là Trưởng Ban điều phối Dự án. Nhóm công tác triển khai Dự án gồm đại diện của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý KCN tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài Chính...

Ban điều phối dự án có trách nhiệm giám sát và điều phối việc thực hiện Dự án tại tỉnh, làm đầu mối chỉ đạo các cơ quan liên quan của tỉnh để cung cấp thông tin phục vụ cho Dự án; phối hợp chặt chẽ với Ban điều phối dự án quốc gia để triển khai Dự án hiệu quả.

Nhóm công tác triển khai dự án có trách nhiệm làm đầu mối để cung cấp các thông tin liên quan đến việc thực hiện các quy trình, thủ tục về hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp của cơ quan nơi thành viên Nhóm công tác triển khai dự án làm việc cho cán bộ quản lý Hệ thống quy định điện tử của tỉnh để cập nhật lên cổng thông tin của Hệ thống và tuân thủ sự chỉ đạo của Ban điều phối dự án

(vpubnd.haiduong.gov.vn)
 
Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Danh bạ Sở Ban Ngành
Danh bạ UBND các Huyện TP-TX
Số điện thoại cần biết
Các tuyến xe buýt
Các hãng taxi
Các Văn phòng Công chứng
Bảng khung giá đất
Lịch phát sóng đài truyền hình
Lịch cắt điện
Kết quả XSKT
na
na
na
na
na
na
na
qc
na
qc
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 19375076

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com