SharePoint
portal
Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương
  Cập nhật: 7/17/2019 10:03 AM

Ngày 17/7/2019, UBND tỉnh ban hành công văn số 2425/UBND-VP Về việc một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản; theo dõi, tổng hợp nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh xử lý tình trạng làm giá bất động sản, tạo các cơn sốt ảo dẫn đến việc giá trị giao dịch bất động sản không phản ánh đúng giá trị thực tế.

Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra, rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát, công khai các dự án có vi phạm về trật tự xây dựng; Công khai các dự án, khu vực của dự án đã được nghiệm thu chất lượng công trình, đủ điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh theo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện công khai các thông tin về dự án đầu tư xây dựng bất động sản trên địa bàn từ các chủ đầu tư.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm chủ đầu tư trong việc huy động vốn tại các dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở không tuân thủ đúng các quy định theo Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.Công khai các dự án đủ điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh, huy động vốn theo quy định. Phổ biến, giáo dục pháp luật về kinh doanh bất động sản trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, công khai các dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các dự án kinh doanh bất động sản chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc sử dụng đất không đúng mục đích tại các dự án bất động sản; công khai tên chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản vi phạm lên cổng thông tin điện tử của ngành và của UBND tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư bất động sản, kịp thời đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng tiến độ được giao; tổng hợp các dự án chậm triển khai để đất hoang hóa, lãng phí tài nguyên, gây bức xúc trong dư luận, tham mưu báo cáo UBND tỉnh thu hồi theo quy định. Chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư để đảm bảo lựa chọn được nhà đầu tư đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án.

Đặc biệt, cần cương quyết không giao chủ đầu tư dự án mới cho các chủ đầu tư đã vi phạm pháp luật về đất đai đối với các trường hợp đang sử dụng đất do nhà nước giao đất, cho thuê đất; Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Công khai trên cổng thông tin điện tử của ngành và của UBND tỉnh đối với các dự án chậm tiến độ, có vướng mắc về pháp lý.

UBND các huyện, thành phố lập kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm đảm bảo cân đối cung - cầu, tránh dư thừa và phù hợp với Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến 2020, định hướng 2030 đã phê duyệt, gửi Sở Xây dựng. Chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường bất động sản trên địa bàn; kịp thời thông tin về Sở Xây dựng nếu thấy các chủ đầu tư có dấu hiệu bán hàng, chuyển nhượng khi chưa đủ điều kiện; huy động vốn, góp vốn không đúng quy định của pháp luật; có hiện tượng tạo cơn sốt ảo, làm giá bất động sản….

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với các tổ chức, cá nhân trong hoạt động dịch vụ môi giới, tư vấn bất động sản trên địa bàn.Theo dõi, giám sát việc triển khai dự án của các chủ đầu tư trên địa bàn./.

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Danh bạ Sở Ban Ngành
Danh bạ UBND các Huyện TP-TX
Số điện thoại cần biết
Các tuyến xe buýt
Các hãng taxi
Các Văn phòng Công chứng
Bảng khung giá đất
Lịch phát sóng đài truyền hình
Lịch cắt điện
Kết quả XSKT
na
na
na
na
na
na
na
qc
na
qc
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 18595222

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com