SharePoint
portal

Skip Navigation LinksTiếp-tục-thực-hiện-Nghị-định-602013NĐCP-ngày-1962013-của-Chính-Phủ

Tiếp tục thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính Phủ
  Cập nhật: 11/7/2018 1:34 PM

Ngày 07/11/2018, UBND tỉnh ban hành công văn số 3900/UBND-VP gửi Các sở, ngành, cơ quan đơn vị và doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã về việc tiếp tục thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP, ngày 19/6/2013 của Chính Phủ

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị định 60/2013/NĐ-CP (Nghị định 60) của Chính phủ, các quy định về quy chế dân chủ trong Bộ luật lao động, Luật doanh nghiệp, Luật công đoàn, Luật bảo hiểm xã hội...

Các sở, ngành, cơ quan quản lý nhà nước căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp, rà soát, tham mưu, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh và các cơ quan Trung ương ban hành các chính sách hỗ trợ, cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất và mở rộng kinh doanh.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các lớp tập huấn kiến thức pháp luật về lĩnh vực lao động, an toàn vệ sinh lao động cho chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động theo quy định.

Hàng năm xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra về quy chế dân chủ tại các doanh nghiệp, đơn vị; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý các vi phạm về quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động và chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra cho tổ chức công đoàn và người lao động biết để thực hiện chức năng giám sát.

Các chủ doanh nghiệp và người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định 60 của Chính phủ; chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể; phối hợp với các tổ chức công đoàn đẩy mạnh xây dựng các quy chế, quy định để tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; xây dựng môi trường, điều kiện thuận lợi để củng cố, thành lập tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động trong doanh nghiệp. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người lao động trong việc tham gia ý kiến vào việc sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế, quy định, cũng như tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện của doanh nghiệp.

Liên Đoàn lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở có đủ kiến thức, năng lực, kỹ năng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ; Tiếp nhận, kiểm tra, giám sát các phản ánh, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của người lao động và chủ doanh nghiệp để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, cách thức phát triển các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và người lao động trong việc phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển, sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh trong khuôn khổ luật pháp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, các cơ quan liên quan định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn bản này; tổng hợp báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.  

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Danh bạ Sở Ban Ngành
Danh bạ UBND các Huyện TP-TX
Số điện thoại cần biết
Các tuyến xe buýt
Các hãng taxi
Các Văn phòng Công chứng
Bảng khung giá đất
Lịch phát sóng đài truyền hình
Lịch cắt điện
Kết quả XSKT
na
na
na
na
na
na
na
qc
na
qc
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 16750838

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com