Giấy mời dự cuộc họp Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tuần thứ nhất
  Cập nhật: 12/28/2018 3:24 PM

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tuần thứ nhất năm 2019 vào sáng thứ Tư, ngày 02 tháng 01 năm 2019; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh.

Thành phần mời dự họp toàn bộ các nội dung:

- Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ trì;

 -  Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan;

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

1. Giao ban nội bộ: Thời gian từ 7 giờ 30' đến 08 giờ 15'.

2. Báo cáo xin ý kiến về chấp thuận chủ trương, điều chỉnh đầu tư một số dự án đầu tư trong nước

- Báo cáo lại về Dự án Nhà máy xử lý rác thải làng nghề, rác sinh hoạt và công nghiệp Toàn Cầu;

- Điều chỉnh quy mô đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Thành Đông;

- Điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất đồ gia dụng và công nghiệp bằng kim loại của Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Bắc;

- Điều chỉnh Dự án Cơ sở kinh doanh dịch vụ của Công ty cổ phần Nam Long;

-  Dự án Cơ sở chế bến, kinh doanh than và vật liệu xây dựng của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ sản xuất Vina Miền Bắc.

* Đơn vị báo cáo: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian báo cáo từ 8 giờ 15' đến 9 giờ 30'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ.

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Hải Dương, Kinh Môn, Bình Giang, Gia Lộc.

3. Báo cáo xin ý kiến về Dự án khảo sát, thám sát và khai quật khảo cổ học Khu di tích chùa Ngũ Đài, xã Hoàng Tiến, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

* Đơn vị báo cáo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời gian báo cáo từ 9 giờ 30' đến 11 giờ 00'.

* Mời dự:

-  Bảo tàng Lịch sử quốc gia (giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời giúp UBND tỉnh)

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế – Ngân sách của HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo UBND thị xã Chí Linh;

- Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin, UBND thị xã Chí Linh;

- Đại diện Lãnh đạo UBND xã Hoàng Tiến, thị xã Chí Linh.

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: