Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 20/01/2019 đến 27/01/2019
  Cập nhật: 1/18/2019 2:22 PM

THỨ HAI, ngày 21/01/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Triển khai công tác điều tra dân số và thống kê

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 22/01/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình cơ sở

   - Chiều: Dự HN tổng kết công tác năm 2018 Sở Tư pháp

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN tổng kết năm 2018 ngành Khoa học và Công nghệ

   - Chiều: Dự HN khối thi đua Kinh tế ngành

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

 - Sáng: Dự HN tổng kết công tác năm 2018 huyện Cẩm Giàng

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Triển khai nhiệm vụ ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ, ngày 23/01/2019

1.Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN tổng kết công tác năm 2018 Liên minh Hợp tác xã

   - Chiều: Dự HN tổng kết năm 2018 Công ty Ford

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: - Dự HN tổng kết công tác năm 2018 Sở KH&ĐT

               - Dự HN tổng kết năm 2018 Công ty Ford

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra cơ sở

   - Chiều: Tổng kết công tác đại hội Thể dục thể thao

THỨ NĂM, ngày 24/01/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN tổng kết công tác năm 2018 huyện Thanh Hà

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH

THỨ SÁU, ngày 25/01/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   - Chiều: Thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   - Chiều: Thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu

THỨ BẢY, ngày 26/01/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự HN gặp mặt các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên qua các thời kỳ

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Dự HN gặp mặt các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên qua các thời kỳ

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự HN gặp mặt các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên qua các thời kỳ

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự HN gặp mặt các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên qua các thời kỳ

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: