Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019
  Cập nhật: 2/18/2019 5:54 AM

THỨ HAI, ngày 18/02/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

     - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

    - Nghỉ phép

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

     - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

     - Chiều: Tiếp đoàn Suwon Hàn Quốc.

 THỨ BA, ngày 19/02/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Làm việc tại cơ quan

     - Chiều: Hội đàm với Đoàn Suwon Hàn Quốc

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

    - Nghỉ phép

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Làm việc với Sở TN&MT về kế hoạch tính giá đất một số dự án dân cư đô thị

     - Chiều: Làm việc tạicơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Dự Lễ Tế ở Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc

     - Chiều: Hội đàm với Đoàn Suwon Hàn Quốc

THỨ TƯ, ngày 20/02/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Dự Lễ giao quân

     - Chiều: Dự khai mạc Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

    - Nghỉ phép

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc một số dự án còn tồn tại vướng mắc

     - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: - Dự Lễ giao quân

                - Dự Lễ đúc chuông chùa Côn Sơn

     - Chiều: Dự khai mạc Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc

THỨ NĂM, ngày 21/02/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Dự Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc

     - Chiều: Họp Thường trực Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

    - Nghỉ phép

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Làm việc với UBND huyện Thanh Miện

     - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Dự Lễ tế trên núi Ngũ nhạc Linh từ

     - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU, ngày 21/02/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

     - Chiều: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2 năm 2019

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

    - Nghỉ phép

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Đi công tác miền Nam

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2 năm 2019

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: