Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018
  Cập nhật: 1/2/2018 4:03 PM

THỨ HAI, ngày 01/01/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Nghỉ Tết Dương Lịch

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Nghỉ Tết Dương Lịch

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Nghỉ Tết Dương Lịch

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Nghỉ Tết Dương Lịch

THỨ BA, ngày 02/01/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Họp Thường trực Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ, ngày 03/01/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp Thường trực HĐND tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN trực tuyến tổng kết công tác trật tự ATGT năm 2017 của Chính phủ

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình triển khai một số dự án đầu tư

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội nghị Tổng kết ngành Bưu điện tỉnh

   - Chiều: Kiểm tra tình hình cơ sở

THỨ NĂM, ngày 04/01/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp BCH đảng bộ tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2017 của Bộ NN&PTNT

   - Chiều: Họp BCH đảng bộ tỉnh

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp BCH đảng bộ tỉnh

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp BCH đảng bộ tỉnh

THỨ SÁU, ngày 05/01/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp BCH đảng bộ tỉnh

   - Chiều: Tiếp Tập đoàn KIC của Hàn Quốc về đầu tư KCN Quốc Tuấn - An Bình, huyện Nam Sách

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp BCH đảng bộ tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp BCH đảng bộ tỉnh

   - Chiều: Tiếp Tập đoàn KIC của Hàn Quốc về đầu tư KCN Quốc Tuấn - An Bình, huyện Nam Sách

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp BCH đảng bộ tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan


 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: