Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018
  Cập nhật: 9/29/2018 6:38 PM

THỨ HAI,ngày 01/10/2018

1. Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh

            - Làm việc tại cơ quan

2. Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

            - Sáng: Dự kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống hệ thống Bắc Hưng Hải

            - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Làm việc tại cơ quan

            - Chiều: Làm việc với Cục thuế tỉnh về phân cấp nguồn thu

4. Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 02/10/2018

1. Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Kiểm tra tình hình cơ sở

            - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

2. Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

            - Sáng: Họp Bộ Công Thương

            - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

3. Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Dự HN xúc tiến đầu tư Hội nữ doanh nhân tỉnh

            - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

4. Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công tỉnh

THỨ TƯ, ngày 03/10/2018

1. Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh

            - Tiếp xúc cử tri

2. Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

            - Sáng: Làm việc tại cơ quan

            - Chiều: Kiểm tra tình hình sản xuất

3. Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Làm việc tại cơ quan

            - Chiều: Dự Kỷ niệm ngày 13/10 tại HH Doanh nghiệp tỉnh

4. Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Làm việc tại cơ quan

            - Chiều: Dự hội thảo thực hiện NĐ 60

THỨ NĂM, ngày 04/10/2018

1. Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Dự Hội nghị ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư

            - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

            - Sáng: Làm việc tại cơ quan

            - Chiều: Kiểm tra công tác GPMB

3. Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Dự Kỷ niệm ngày 13/10 Phòng TM & CN Việt Nam VCCI tại Hải Phòng

4. Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Làm việc tại cơ quan

            - Chiều: Dự Hội thảo liên tỉnh về phát triển du lịch Hải Dương

THỨ SÁU, ngày 05/10/2018

1. Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Kiểm tra tình hình cơ sở

            - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

            - Làm việc tại cơ quan   

3. Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Làm việc tại cơ quan

            - Chiều: Kiểm tra cơ sở

4. Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Làm việc tại cơ quan

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: