Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 01/7/2019 đến 07/7/2019
  Cập nhật: 6/28/2019 3:04 PM

THỨ HAI, ngày 01/7/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 17

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 17

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 17

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 17

THỨ BA, ngày 02/7/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 17

   - Chiều: Họp Thường kỳ UBND tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 17

   - Chiều: Họp Thường kỳ UBND tỉnh

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 17

   - Chiều: Họp Thường kỳ UBND tỉnh

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 17

   - Chiều: Họp Thường kỳ UBND tỉnh

THỨ TƯ, ngày 03/7/2019

1.Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Trao tặng danh hiệu Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa

   - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

THỨ NĂM, ngày 05/7/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

  - Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

  - Sáng: Dự ĐH mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ XVI & Họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương

   - Chiều: Họp Trực tuyến Chính phủ với các địa phương

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự ĐH mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ XVI & Họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương

   - Chiều: Họp Trực tuyến Chính phủ với các địa phương

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự ĐH mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ XVI

   - Chiều: Họp Trực tuyến Chính phủ với các địa phương

 THỨ SÁU, ngày 06/7/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: