Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 02/7/2018 đến ngày 08/7/2018
  Cập nhật: 6/29/2018 10:17 AM

THỨ HAI, ngày 02/7/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN trực tuyến phiên họp Chính phủ tháng 6/2018

   - Chiều: - Dự HN trực tuyến phiên họp Chính phủ tháng 6/2018

                - Tiếp TGĐ Công ty TNHH Sumidenso  Việt Nam

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Dự HN trực tuyến phiên họp Chính phủ tháng 6/2018

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự HN trực tuyến phiên họp Chính phủ tháng 6/2018

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Dự HN trực tuyến phiên họp Chính phủ tháng 6/2018

THỨ BA, ngày 03/7/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự HN Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 13

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Dự HN Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 13

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự HN Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 13

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Dự HN Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 13

THỨ TƯ, ngày 04/7/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự HN Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 13

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Dự HN Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 13

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự HN Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 13

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Dự HN Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 13

THỨ NĂM, ngày 05/7/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   - Chiều: Dự Lễ khánh thành nhà máy số 4 CT TNHH Sumidenso VN

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   - Chiều: Dự Lễ khánh thành nhà máy số 4 CT TNHH Sumidenso VN

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   - Chiều: Dự Lễ khánh thành nhà máy số 4 CT TNHH Sumidenso VN

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra cơ sở

   - Chiều: Dự Lễ khánh thành nhà máy số 4 CT TNHH Sumidenso VN

THỨ SÁU, ngày 06/7/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban chỉ đạo nâng cấp đô thị Thành phố Hải Dương

   - Chiều: Họp Thường trực Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban chỉ đạo nâng cấp đô thị Thành phố Hải Dương

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN giao nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện Nam Sách, Kim Thành, Bình Giang và TX Chí Linh năm 2018

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: