Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 03/7/2017 đến ngày 09/7/2017
  Cập nhật: 6/30/2017 3:11 PM

THỨ HAI, ngày 03/7/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017

   - Chiều: - Họp Thường trực Tỉnh ủy

              - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017

   - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017

   - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy UBND tỉnh:

4. Đ/c Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

   - Sáng: Dự họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 04/7/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình tại cơ sở

   - Chiều: Họp BCH đảng bộ tỉnh thực hiện công tác quy hoạch cán bộ

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp BCH đảng bộ tỉnh thực hiện công tác quy hoạch cán bộ

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Tiếp công dân tại 45 Bắc Sơn

   - Chiều: Họp BCH đảng bộ tỉnh thực hiện công tác quy hoạch cán bộ

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra công tác chấm thi PTTH Quốc gia

   - Chiều: Họp BCH đảng bộ tỉnh thực hiện công tác quy hoạch cán bộ

THỨ TƯ, ngày 05/7/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khai mạc VTVCup

THỨ NĂM, ngày 06/7/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

THỨ SÁU, ngày 07/7/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

THỨ BẢY, ngày 08/7/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Tối: Dự Lễ khai mạc VTVCup

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Tối: Dự Lễ khai mạc VTVCup

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Tối: Dự Lễ khai mạc VTVCup

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Tối: Dự Lễ khai mạc VTVCup

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: