Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 03/9/2018 đến ngày 09/9/2018
  Cập nhật: 9/3/2018 7:15 AM

THỨ HAI,ngày 03/9/2018

1. Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh

            - Nghỉ bù Lễ quốc khánh 2/9

2. Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

            - Nghỉ bù Lễ quốc khánh 2/9

3. Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Nghỉ bù Lễ quốc khánh 2/9

4. Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Nghỉ bù Lễ quốc khánh 2/9

THỨ BA, ngày 04/9/2018

1. Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Làm việc tại cơ quan

            - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

2. Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

            - Sáng: Tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh

            - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

3. Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Kiểm tra cải cách hành chính tại huyện Kinh Môn

            - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

4. Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Dự Lễ khai giảng năm học mới 2018 – 2019

            - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

THỨ TƯ, ngày 05/9/2018

1. Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh

            - Đi công tác nước ngoài

2. Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

            - Sáng: Dự Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019

            - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Dự Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019

            - Chiều: Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở KH&CN

4. Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Dự Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019

            - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM, ngày 06/9/2018

1. Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh

            - Đi công tác nước ngoài

2. Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

            - Sáng: Họp Bộ Xây dựng

            - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Kiểm tra cải cách hành chính tại huyện Ninh Giang

4. Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: TK 10 năm thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình

            - Chiều: Kiểm tra cải cách hành chính tại huyện Bình Giang

THỨ SÁU, ngày 07/9/2018

1. Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh

            - Đi công tác nước ngoài

2. Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

            - Sáng: Họp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

            - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Làm việc tại cơ quan

4. Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Làm việc tại cơ quan

            - Chiều: Phát động cuộc thi sáng tạo kỹ thuật


 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: