Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019
  Cập nhật: 3/4/2019 10:00 AM

THỨ HAI, ngày  04/3/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Dự Dự HN trực tuyến khống chế dịch tả lợn Châu Phi

- Chiều: Họp Thường trực Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 05/3/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Đoàn giám sát việc sáp nhập chia tách thôn

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Hội đồng Nghệ thuật

- Chiều Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

THỨ TƯ, ngày 06/3/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Chiều: Họp giải quyết kiến nghị Dự án nhà máy xử lý rác tại Cẩm Giàng

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Kiểm tra cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM, ngày 07/3/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Kiểm tra tình hình cơ sở

- Chiều: Họp Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng một số dự án

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Giải quyết vướng mặc dự án Viện mắt Quốc tế

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Ban chỉ đạo phát triển du lịch

- Chiều Làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU, ngày 08/3/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi công tác cơ sở

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: