Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 04/9/2017 đến 10/9/2017
  Cập nhật: 9/1/2017 2:52 PM

THỨ HAI, ngày 04/9/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Đi công tác nước ngoài

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Nghỉ bù ngày Quốc khánh 02/9

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Đi công tác nước ngoài

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Nghỉ bù ngày Quốc khánh 02/9

THỨ BA, ngày 05/9/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Đi công tác nước ngoài

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: - Dự Lễ khai giảng năm học mới tại huyện Tứ Kỳ

               - Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Dự Lễ khai giảng năm học mới

   - Chiều: Làm việc với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương

THỨ TƯ, ngày 06/9/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Đi công tác nước ngoài

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình một số dự án đầu tư

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ

   - Chiều: Họp BCĐ 1237 về KH triển khai thí điểm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

THỨ NĂM, ngày 07/9/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Kiểm tra thực hiện Đề án PCI tỉnh Hải Dương tại huyện Nam Sách

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc với sở GD-ĐT về dạy ngoại ngữ có giáo viên nước ngoài

   - Chiều: Kiểm tra tình hình tại cơ sở

THỨ SÁU, ngày 08/9/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc với Tổng cục An ninh - Bộ Công an

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

THỨ BẢY, ngày 10/9/2017

1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Đại hội Phật giáo tỉnh Hải Dương

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: