Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 05/3/2018 đến ngày 11/3/2018
  Cập nhật: 3/5/2018 8:55 AM

THỨ HAI, ngày 05/3/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Dự Lễ giao nhận quân năm 2018 tại TP Hải Dương

- Chiều: Đi công tác tại các tỉnh miền Nam

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Dự Lễ giao nhận quân năm 2018 tại huyện Tứ Kỳ

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Dự Lễ giao nhận quân năm 2018 tại huyện Kinh Môn

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Dự Lễ giao nhận quân năm 2018 tại huyện Thanh Miện

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 06/3/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Đi công tác tại các tỉnh miền Nam

- Chiều: Đi công tác tại các tỉnh miền Nam

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh

- Chiều: Tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc với phái đoàn Bang MV Cộng hòa Liên bang Đức tại ĐH Kỹ thuật Y tế

- Chiều: Kiểm tra cơ sở

THỨ TƯ, 07/3/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Đi công tác tại các tỉnh miền Nam

- Chiều: Đi công tác tại các tỉnh miền Nam

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc với Đoàn phóng viên, biên tập viên kênh VOV Đài Tiếng nói Việt Nam

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM, ngày 08/3/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Dự Tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Dự Tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Dự Tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Dự Tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

- Chiều: Làm việc với Thường trực HĐ chấm điểm chỉ số cải cách HC

THỨ SÁU, ngày 09/3/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Làm việc tại cơ quan

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: