Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 05/6/2017 đến ngày 09/6/2017
  Cập nhật: 6/5/2017 8:03 AM
 Lãnh đạo tỉnhNội dung công việc

Thứ 2

(05/6/2017)

Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh   - Dự kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV
Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp giải quyết một số tồn tại, vướng măc về GPMB thực hiện một số dự án trên địa bàn thành phố Hải Dương

Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra tình hình một số dự án đầu tư

Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

   - Sáng: Dự Lễ phát thưởng cho học sinh giỏi tại TP Hải Dương

   - Chiều: Đi công tác nước ngoài

Thứ 3

(06/6/2017)

Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh   - Dự kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV
Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Tiếp công dân tại 45 Bắc Sơn
Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Làm việc với Công ty Cổ phần Đại An

Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Đi công tác nước ngoài

Thứ 4

(07/6/2017)

Nguyễn Dương Thái -Chủ tịch UBND tỉnh   - Dự kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV
Nguyễn Anh Cương -Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

   - Sáng: Làm việc với Bộ TN&MT

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh   - Kiểm tra việc thực hiện Đề án "Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Hải Dương" tại UBND TP Hải Dương
Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Đi công tác nước ngoài

Thứ 5

(08/6/2017)

Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh   - Dự kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV
Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Sáng: Làm việc với Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh hải Dương

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh   - Làm việc tại cơ quan
Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Đi công tác nước ngoài

Thứ 6

(09/6/2017)

Nguyễn Dương Thái -Chủ tịch UBND tỉnh   - Dự kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV
Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh   - Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Đi công tác nước ngoài

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: