Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 05/8/2019 đến 09/8/2019
  Cập nhật: 8/5/2019 2:44 PM

THỨ HAI, ngày 05/8/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy 

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Đi công tác miền Nam

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

THỨ BA, ngày 06/8/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN Trực tuyến tổng kết năm học 2018-2019 & Triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

   - Chiều: Họp Ban Thường vụ tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Đi công tác miền Nam

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp Ban Thường vụ tỉnh ủy

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN Trực tuyến tổng kết năm học 2018-2019 & Triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ, ngày 07/8/2019

1.Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Dự Hội thảo Đô thị thông minh

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

  - Đi công tác miền Nam

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Dự Hội thảo Đô thị thông minh

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Dự Hội thảo Đô thị thông minh

THỨ NĂM, ngày 08/8/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

  - Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

  - Đi công tác miền Nam

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Làm việc với một số DN lớn

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

  - Sáng: Họp BCĐ tổng kết công tác thi THPT Quốc gia

  - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 THỨ SÁU, ngày 09/8/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy 

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Đi công tác miền Nam

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

  - Sáng: Làm việc với Đoàn công tác của  Viện Quản lý kinh tế TW  

 - Chiều: Kiểm tra cơ sở

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra cơ sở

  - Chiều: Họp Hội đồng chấm diểm chỉ số CCHC


 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: