Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017
  Cập nhật: 11/4/2017 7:50 AM

THỨ HAI, ngày 06/11/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự ĐH Đại biểu Liên hiệp các Hội KH & KT tỉnh HD lần thứ 5

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Làm việc với Sở Tài chính

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Dự ĐH Đại biểu Liên hiệp các Hội KH & KT tỉnh HD lần thứ 5

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 07/11/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Tiếp công dân

THỨ TƯ, ngày 08/11/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp giải quyết khiếu nại tố cáo

   - Chiều: Dự Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế ĐB Bắc Bộ tại Thái Bình

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH May Tinh Lợi về việc ĐT XD nhà máy may tại CCN Nguyên Giáp, Tứ Kỳ

   - Chiều: Họp giải quyết một số khó khăn vướng mắc trong thủ tục chấp thuận chủ trương ĐT, giao đất, cho thuê đất, cấp GCN QSD đất

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Chào xã giao lãnh đạo Sở GD & ĐT tỉnh Viêng chăn

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

THỨ NĂM, ngày 09/11/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra cơ sở

   - Chiều: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Làm việc với Lãnh đạo Sở GD & ĐT

THỨ SÁU, ngày 10/11/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

THỨ BẢY, ngày 11/11/2017

1.Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: