Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 07/10/2019 đến 11/10/2019
  Cập nhật: 10/7/2019 9:13 AM

THỨ HAI, ngày 07/10/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc với Sở KH – ĐT về việc thành lập DN mới

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 08/10/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Dự Hội nghị Hiệp hội doanh nghiệp HN

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc với Sở TNMT về định giá đất

    - Chiều: Làm việc với huyện ủy  Kinh Môn

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Kiểm tra công tác cải cách hành chính

THỨ TƯ, ngày 09/10/2019

1.Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội nghị Hội nông dân tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Kiểm tra Dự án

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Làm việc tại cơ quan

    - Chiều: Dự họp báo với Thành phố  Hải Dương

THỨ NĂM, ngày 10/10/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: - Tiếp Đoàn công tác Các hiệp hội doanh nghiệp

                  - Họp giải quyết kiến nghị của CTCP in Hoa Lan và Vietinbank Hải Dương

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

    - Chiều: Làm việc với Công ty xi măng Hoàng Thạch

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp giải quyết khiếu nại tố cáo

    - Chiều: Dự sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân 2009-2019

 THỨ SÁU, ngày 11/10/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

     - Sáng: Làm việc tại cơ quan

     - Chiều: Kiểm tra cơ sở

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

     - Sáng: Kiểm tra cơ sở

     - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

     - Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

     - Sáng: Làm việc tại cơ quan

     - Chiều: Họp Ban chỉ đạo cấp GCN QSDĐ cho các cơ sở tôn giáo