Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 07/8/2017 đến ngày 13/8/2017
  Cập nhật: 8/8/2017 9:09 AM

THỨ HAI, ngày 7/8/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Đi công tác nước ngoài

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Họp BTC triển lãm mỹ thuật đồng bằng sông Hồng

 THỨ BA, ngày 8/8/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

     Đi công tác nước ngoài

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Làm việc với Ngân hàng chính sách, chi nhánh tỉnh Hải Dương

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Họp kiểm điểm, kỷ luật cán bộ Sở TT&TT và Thanh tra tỉnh

   - Chiều: - Dự khai mạc diễn tập KVPT huyện Tứ Kỳ

                - Làm việc với Sở Nội vụ về quy định chế độc thù lao đối với người không hưởng chế độ CC, VC là lãnh đạo các hội đặc thù

 THỨ TƯ, ngày 9/8/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Đi công tác nước ngoài

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Kiểm tra công tác CCTTHC tại thị xã Chí Linh

   - Chiều: Kiểm tra công tác CCTTHC tại thị xã Chí Linh

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Lễ khai mạc năm học mới ngành GD-ĐT

   - Chiều: Dự Lễ bế mạc diễn tập KVPT huyện Tứ Kỳ

 THỨ NĂM, ngày 10/8/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng:   Kiểm tra tình hình một số dự án đầu tư

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Đi công tác nước ngoài

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra công tác CCTTHC tại Sở Tư pháp

   - Chiều: Kiểm tra công tác CCTTHC tại Sở Tư pháp

 4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

     Kiểm tra công tác CCTTHC tại Sở Y tế

   THỨ SÁU, ngày 11/8/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Đi công tác nước ngoài

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Làm việc với Ngân hàng Nhà nước và một số ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: - Dự HN tuyên truyền, phổ biến, tập huấn NĐ 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017

- Họp BCĐ công tác tôn giáo

   - Chiều: Họp Hội đồng kỷ luật tỉnh

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: