Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018
  Cập nhật: 1/8/2018 4:13 PM

THỨ HAI, ngày 08/01/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp BTV Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN Tổng kết và Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Xi măng Việt Nam

   - Chiều: Họp BTV Tỉnh ủy

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp BTV Tỉnh ủy

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Dự HN tiếp xúc cử tri tại huyện Kim Thành

   - Chiều: Dự Họp BTV Tỉnh ủy

THỨ BA, ngày 09/01/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018

   - Chiều: BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018

   - Chiều: BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018

   - Chiều: BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Dự HN triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018

   - Chiều: Dự họp BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên

THỨ TƯ, ngày 10/01/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

   - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

   - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra một số dự án đầu tư

   - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN trực tuyến tổng kết công tác Dân vận năm 2017

   - Chiều: Dự Lễ cầu siêu liệt sỹ tại huyện Tứ Kỳ

THỨ NĂM, ngày 11/01/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại huyện Tứ Kỳ

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại huyện Tứ Kỳ

   - Chiều: Kiểm tra công tác GPMB

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại huyện Tứ Kỳ

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại huyện Tứ Kỳ

   - Chiều: Kiểm tra tình hình cơ sở

THỨ SÁU, ngày 12/01/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 của Sở TT&TT

   - Chiều: Họp BTC Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: