Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 09/4/2018 đến ngày 15/4/2018
  Cập nhật: 4/9/2018 7:52 AM

THỨ HAI, ngày 09/4/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN TTCP đối thoại với đại diện nông dân Việt Nam tại Hải Dương

   - Chiều: Dự buổi làm việc của tỉnh với Thủ tướng Chính phủ

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN TTCP đối thoại với đại diện nông dân Việt Nam tại Hải Dương

   - Chiều: Dự buổi làm việc của tỉnh với Thủ tướng Chính phủ

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN TTCP đối thoại với đại diện nông dân Việt Nam tại Hải Dương

   - Chiều: Dự buổi làm việc của tỉnh với Thủ tướng Chính phủ

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Dự HN TTCP đối thoại với đại diện nông dân Việt Nam tại Hải Dương

   - Chiều: Dự buổi làm việc của tỉnh với Thủ tướng Chính phủ

THỨ BA, ngày 10/4/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Kiểm tra bến bãi

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Làm việc với BCĐ xử lý một số dự án vốn trái phiếu CP chậm triển khai

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Dự Hội thảo Khoa học về Ngũ Đài Sơn

THỨ TƯ, ngày 11/4/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN thường trực HĐND hai cấp

   - Chiều: Dự HN ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và UBND tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp sơ kết phòng chống khai thác cát

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra việc sửa đổi tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

   - Chiều: Dự HN ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và UBND tỉnh

THỨ NĂM, ngày 12/4/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

    - Sáng: Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Phát động tháng Vệ sinh ATTP

    - Chiều: Kiểm tra cơ sở

THỨ SÁU, ngày 13/4/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

    - Sáng: Kiểm tra sản xuất tại cơ sở

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Làm việc tại cơ quan

    - Chiều: Kiểm tra công tác chuẩn bị ĐH TDTT cấp tỉnh

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: