Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 09/9/2019 đến 13/9/2019
  Cập nhật: 9/10/2019 2:05 PM

THỨ HAI, ngày 09/9/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

   - Chiều: Họp Thường kỳ UBND tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

   - Chiều: Họp Thường kỳ UBND tỉnh

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp Thường kỳ UBND tỉnh

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp Thường kỳ UBND tỉnh

THỨ BA, ngày 10/9/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc với Tổng công ty Bia, rượu, nước giải khát

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc với một số dự án lớn

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

THỨ TƯ, ngày 11/9/2019

1.Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp UBTV Quốc hội

   - Chiều: Họp Ban thường vụ Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp UBTV Quốc hội

   - Chiều: Họp Ban thường vụ Tỉnh ủy

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp Ban thường vụ Tỉnh ủy

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Tổng kết công tác tuyển, gọi công dân nhập ngũ 2019, KH 2020

THỨ NĂM, ngày 12/9/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp giải quyết một số vướng mắc thu hồi đất của Dự án đầu tư công

   - Chiều: Họp đôn đốc, giải ngân vốn  đầu tư công

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Duyệt chương trình hội quân trên sông Lục Đầu

 THỨ SÁU, ngày 13/9/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

     - Sáng: Làm việc tại cơ quan

     - Chiều: Kiểm tra cơ sở

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội nghị Dân vận khéo huyện Kinh Môn

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội quân trên sông Lục Đầu

THỨ BẢY, ngày 14/9/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Đi công tác nước ngoài

2. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Kỷ niệm 10 năm thành lập Đại học Thành Đông

   - Tối: Dự Lễ Khai ấn Đền Kiếp Bạc

CHỦ NHẬT, ngày 15/9/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Đi công tác nước ngoài

2. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Lễ khai hội và hội quân trên sông Lục Đầu – Kiếp Bạc