Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 10/04/2017 đến ngày 16/04/2017
  Cập nhật: 4/10/2017 8:15 AM

 Lãnh đạo tỉnhNội dung công việc

Thứ 2

(10/04/2017)

Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

(11/04/2017)

Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Họp Xây dựng Kế hoạch thực hiện quyết định về kỷ luật công chức

- Chiều: Làm việc với Hội nạn nhân chất độc da cam TW

 

Thứ 4

(12/04/2017)

Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Sáng: Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Họp Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Chiều: Làm việc với huyện Ninh Giang

Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Họp Trực tuyến phát triển dược liệu

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

(13/04/2017)

Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Dự Hội nghị đánh giá chỉ số PCI

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Sáng: Dự Hội nghị đánh giá chỉ số PCI

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Dự Hội nghị đánh giá chỉ số PCI

- Chiều: Làm việc tại Cẩm Giàng

Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Họp Ban chỉ đạo thực hiện QĐ 22 về hỗ trợ nhà ở cho người có công

- Chiều: Phát động tháng hành động Vệ sinh ATTP

Thứ 6

(14/04/2017)

Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

- Chiều: Dự Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập chi cục Hải quan

Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Sáng: Làm việc với Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch HD

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập chi cục Hải quan

Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Tổ chức ngày sách VN và triển lãm về biển đảo

- Chiều: Làm việc tại cơ quan​

Theo VP UBND tỉnh
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: