Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018
  Cập nhật: 12/7/2018 4:05 PM

THỨ HAI, ngày 10/12/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra tình hình cơ sở

THỨ BA, ngày 11/12/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Dự Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI

THỨ TƯ, ngày 12/12/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Dự Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI

THỨ NĂM, ngày 13/12/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Dự Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI

THỨ SÁU, ngày 14/12/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

   - Chiều: Dự HN trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề "XD ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo ĐSND theo tư tưởng, ĐĐ, phong cách HCM

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra một số công trình GT

   - Chiều: Dự HN trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề "XD ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo ĐSND theo tư tưởng, ĐĐ, phong cách HCM

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình cơ sở

   - Chiều: Dự HN trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề "XD ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo ĐSND theo tư tưởng, ĐĐ, phong cách HCM

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp với Bảo tàng tỉnh

   - Chiều: Dự HN trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề "XD ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo ĐSND theo tư tưởng, ĐĐ, phong cách HCM

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: