Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018
  Cập nhật: 9/9/2018 8:24 PM

THỨ HAI,ngày 10/9/2018

1. Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh

            - Đi công tác nước ngoài

2. Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

            - Sáng: Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc với Thường trực Tỉnh ủy

            - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Làm việc với Ngân hàng ngoại thương Viêt Nam

            - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc với Thường trực Tỉnh ủy

            - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 11/9/2018

1. Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh

            - Đi công tác nước ngoài

2. Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

            - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở 

            - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Dự HN khách hàng Viettin bank Kinh Môn

            - Chiều: Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở KH&ĐT

4. Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Làm việc tại cơ quan

            - Chiều: Họp HĐ chấm điểm chỉ số cải cách hành chính

THỨ TƯ, ngày 12/9/2018

1. Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh

            - Làm việc tại cơ quan

2. Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

            - Sáng: Kiểm tra công tác tu bổ đê điều

            - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Kiểm tra cải cách hành chính tại huyện Thanh Hà

4. Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Kiểm tra cơ sở

            - Chiều: Khai mạc Diễn tập KVPT huyện Kim Thành

THỨ NĂM, ngày 13/9/2018

1. Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

            - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

2. Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

            - Sáng: Làm việc tại cơ quan

            - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

3. Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở GD&ĐT

            - Chiều: - Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

                           - Dự HN thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam tại Hà Nội

4. Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Làm việc tại cơ quan

            - Chiều: - Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

                           - Bế mạc Diễn tập KVPT huyện Kim Thành

THỨ SÁU, ngày 14/9/2018

1. Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh

            - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

2. Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

            - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

3. Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Làm việc với UB Tài chính – Ngân sách của Quốc hội

4. Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

            - Sáng: Làm việc tại cơ quan

            - Chiều: Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Tài chính

CHỦ NHẬT, ngày 16/9/2018

1. Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh

            - Dự HN tiếp xúc, đối thoại với đại diện công nhân trong các KCN trên địa bàn tỉnh

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: