Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018
  Cập nhật: 6/11/2018 4:02 PM

THỨ HAI, ngày 11/6/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Kỳ họp Thứ 5 Quốc hội Khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

     - Sáng: Họp BTV Tỉnh ủy

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Đi công tác nước ngoài

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 12/6/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Kỳ họp Thứ 5 Quốc hội Khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

      Đi công tác nước ngoài

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra việc lập hồ sơ khám bệnh điện tử từ ngành y tế

THỨ TƯ, ngày 13/6/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Kỳ họp Thứ 5 Quốc hội Khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Đi công tác nước ngoài

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra 02 huyện về cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các cơ sở tôn giáo

THỨ NĂM, ngày 14/6/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Dự Kỳ họp Thứ 5 Quốc hội Khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

            - Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

         - Đi công tác nước ngoài

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Dự HN tuyên truyền pháp luật và tập huấn tên miền internet

    - Chiều: Họp Ban chỉ đạo Hiến máu nhân đạo

THỨ SÁU, ngày 15/6/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Dự Kỳ họp Thứ 5 Quốc hội Khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

    - Sáng: Làm việc tại cơ quan

    - Chiều: Dự HN giao nhiệm vụ PCTT&TKCN cho huyện Thanh Hà năm 2018

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    Đi công tác nước ngoài

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    Làm việc tại cơ quan

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: