Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 12/02/2018 đến ngày 18/02/2018
  Cập nhật: 2/9/2018 2:29 PM

THỨ HAI, ngày 12/02/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Thăm, tặng quà một số đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ phục vụ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Thăm, tặng quà một số đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ phục vụ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Thăm, tặng quà một số đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ phục vụ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Thăm, tặng quà một số đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ phục vụ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

THỨ BA, ngày 13/02/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ, 14/02/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

Nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

Nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

THỨ NĂM, ngày 15/02/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

Nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

Nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

THỨ SÁU, ngày 16/02/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

Nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

Nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: