Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018
  Cập nhật: 3/12/2018 9:58 AM

THỨ HAI, ngày 12/3/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Họp HĐ xét tặng NSND, NSƯT lần 2 năm 2018

THỨ BA, ngày 13/3/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN khách hàng CN Ngân hàng NN và PTNT 2 tại TX Chí Linh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

    - Sáng: Làm việc tại cơ quan

    - Chiều: Họp HĐ nghệ thuật tạc tượng Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát chùa Côn Sơn

THỨ TƯ, ngày 14/3/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2018

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

    - Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2018

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2018

    - Chiều: Kiểm tra một số địa điểm nhà đất để sắp xếp lại, xử lý

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2018

    - Chiều: Họp HĐ An toàn vệ sinh lao động PCCN

THỨ NĂM, ngày 15/3/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

    - Sáng: Dự Lễ phát động Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Kiểm tra cơ sở

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU, ngày 16/3/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

    - Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Kiểm tra một số dự án đầu tư chậm triển khai

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: