Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 13/11/2017 đến ngày 20/11/2017
  Cập nhật: 11/13/2017 4:32 PM

THỨ HAI, ngày 13/11/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Họp Ban chỉ đạo phòng chống AIDS

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

THỨ BA, ngày 14/11/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc với Cục Thuế tỉnh Hải Dương về dự toán thu ngân sách 2018

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Họp Hội đồng chung khảo cuộc thi sáng tạo kỹ thuật

THỨ TƯ, ngày 15/11/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Diễn tập khu vực phòng thủ ngành thông tin truyền thông

THỨ NĂM, ngày 16/11/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Gặp mặt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

   - Chiều: Họp UBND tỉnh Thường kỳ tháng 11 (phiên họp lần thứ 2)

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Gặp mặt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

   - Chiều: Họp UBND tỉnh Thường kỳ tháng 11 (phiên họp lần thứ 2)

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Gặp mặt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

   - Chiều: Họp UBND tỉnh Thường kỳ tháng 11 (phiên họp lần thứ 2)

THỨ SÁU, ngày 17/11/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Thăm, tặng quà cán bộ, giáo viên trường THCS Tiền Tiến - Thanh Hà nhân dịp 20/11

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Giải quyết một số khó khăn vướng mắc trong thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất , cho thuê đất, cấp GCN QSD đất

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Thăm, tặng quà cán bộ, giáo viên trường Cao đẳng Hải Dương nhân dịp 20/11

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: