Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017
  Cập nhật: 8/15/2017 8:00 AM

THỨ HAI, ngày 14/8/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Họp Thường trực Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 15/8/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN tổng kết thực hiện Đề án "Phòng, chống khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh"

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN tổng kết thực hiện Đề án "Phòng, chống khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh"

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra thực hiện đề án PCI tại Sở Tài chính

   - Chiều: Họp BCĐ chống thất thu thuế

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Dự lễ Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kinh Môn

   - Chiều: Làm việc với ngành Y tế và BHXH tỉnh

THỨ TƯ, ngày 16/8/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc với đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo TW

   - Chiều: Làm việc với Đoàn kiểm tra của BCĐ thực hiện Đề án 61 của Trung ương

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Làm việc với Đoàn khảo sát của VP Trung ương Đảng

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc với đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo TW

   - Chiều: Làm việc với Sở NN&PTNT và Ngân hàng Nhà nước tỉnh

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Dự Lễ bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kinh Môn

THỨ NĂM, ngày 17/8/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra thực hiện đề án PCI tại Sở TT&TT

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Kiểm tra CCTTHC tại Sở LĐ-TB&XH

THỨ SÁU, ngày 18/8/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Làm việc tại Bộ Tài chính

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Làm việc tại Bộ Tài chính

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Kỷ niệm 60 năm thành lập Nhà thiếu nhi tỉnh

   - Chiều: Kiểm tra tình hình cơ sở

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: