Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018
  Cập nhật: 1/15/2018 10:25 AM

THỨ HAI, ngày 15/01/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN kiểm điểm của BTV huyện ủy Thanh Hà

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra một số dự án đầu tư

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 16/01/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Dự HN công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Dự HN công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Dự HN công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Kiểm tra việc khắc phục trạm sử lý nước thải của Bệnh viện đa khoa tỉnh

   - Chiều: Dự HN Tổng kết công tác năm 2017 của ngành Tư pháp

THỨ TƯ, ngày 17/01/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra công tác thủy lợi

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN kiểm điểm của BTV huyện ủy Kinh Môn

   - Chiều: Dự HN Tổng kết của Ban đại diện Ngân hàng CSXH tỉnh

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN tổng kết học kỳ I và trao tặng Danh hiệu Nhà giáo ưu tú ngành GD&ĐT

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM, ngày 18/01/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Dự HN khách hàng của Ngân hàng Công Thương chi nhánh Khu công nghiệp tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN tổng kết công tác năm 2017 ngành Công Thương

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN Tổng kết công tác năm 2017 của Ngân hàng NN tỉnh

   - Chiều: Dự HN khách hàng của Ngân hàng Công Thương chi nhánh Khu công nghiệp tỉnh

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN trực tuyến triển khai công tác LĐ - Người có công và XH năm 2018

   - Chiều: Dự HN triển khai Kế hoạch năm 2018 của Viễn thông tỉnh

THỨ SÁU, ngày 19/01/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra công tác GPMB

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Dự Kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty CP nhựa và Môi trường xanh An Phát.

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra tình hình cơ sở

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: