Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 16/4/2018 đến ngày 22/4/2018
  Cập nhật: 4/16/2018 2:03 PM

THỨ HAI, ngày 16/4/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến về logistic

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Đón tiếp Lớp cập nhật kiến thức dành cho các đồng chí ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng khóa XII

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh tại Hà Nội

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến về logistic

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 17/4/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: - Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

              - Đón tiếp Lớp cập nhật kiến thức dành cho các đồng chí ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng khóa XII

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh tại Hà Nội

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Kiểm tra việc sửa đổi tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

THỨ TƯ, ngày 18/4/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh tại Hà Nội

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp với HĐ thi đua và tuyên giáo về Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 

THỨ NĂM, ngày 19/4/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

    - Sáng: Họp giải quyết khiếu nại tố cáo

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh tại Hà Nội

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Làm việc tại cơ quan

    - Chiều Làm việc với Lãnh đạo BCĐ cấp GCN QSD đất cho các cơ sở tôn giáo

THỨ SÁU, ngày 20/4/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

    - Sáng: Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh tại Hà Nội

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: