Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018
  Cập nhật: 7/13/2018 3:41 PM

THỨ HAI, ngày 16/7/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng:  Dự HN công bố các quyết định về công tác cán bộ

   - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

      - Sáng:  Dự họp HĐND thị xã Chí Linh

      - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

      - Sáng:  Làm việc tại cơ quan

      - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

4. Đ/c Lương Văn Cầu

      - Sáng:  Làm việc tại cơ quan

      - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

THỨ BA, ngày 17/7/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng:  Dự Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XVIII

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng:  Dự Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XVIII

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng:  Họp giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Tadlack và Công ty TNHH Mitall

   - Chiều: Họp Ban đại diện Ngân hàng CSXH tỉnh

4. Đ/c Lương Văn Cầu

    - Sáng:  Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

THỨ TƯ, ngày 18/7/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng:  Họp Sơ kết Ban chỉ đạo 389

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng:  Làm việc với Sở Tài chính về lộ trình tự chủ kinh phí năm 2019

   - Chiều: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

4. Đ/c Lương Văn Cầu

    - Sáng:  Họp Ban chỉ đạo thực hiện QĐ 22 của Thủ tướng

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM, ngày 19/7/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Tổng kết Lễ hội vải thiều, Thanh Hà 2018

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Dự họp HĐND huyện Kim Thành

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU, ngày 20/7/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Đi viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Bộ Công thương

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Lễ gia nhập công ty Toyodenso (của học sinh THPT)

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BẢY, ngày 21/7/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Đi viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

CHỦ NHẬT, ngày 22/7/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Đi viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: