Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 17/04/2017 đến ngày 23/04/2017
  Cập nhật: 4/17/2017 2:42 PM

 

 Lãnh đạo tỉnhNội dung công việc

Thứ 2

(17/04/2017)

Nguyễn Dương Thái -Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng : Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Anh Cương -Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

(18/04/2017)

Nguyễn Dương Thái -Chủ tịch UBND tỉnh- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Anh Cương -Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Dự Khai trương 4G tại Vietel

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4

(19/04/2017)

Nguyễn Dương Thái -Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Anh Cương -Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Họp Ban tổ chức Kỷ niệm 70 năm ngày TBLS

Thứ 5

(20/04/2017)

Nguyễn Dương Thái -Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Làm việc với Sở TN & MT

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Anh Cương -Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Sáng: Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc với UBND huyện Cẩm Giàng

Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Chào xã giao đoàn JICA

- Chiều: Dự Họp Kiểm điểm tại Sở LĐTB&XH

Thứ 6

(21/04/2017)

Nguyễn Dương Thái -Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Anh Cương -Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Sáng: Họp Giải quyết vướng mắc Công ty CP xi măng Phúc Sơn

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Kiểm tra cơ sở

- Chiều: Họp BCĐ thực hiện QĐ 22 về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

 ​

Theo VPUBND tỉnh
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: