Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018
  Cập nhật: 9/17/2018 7:36 AM

THỨ HAI, ngày 17/9/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Dự Lễ cất nóc tòa nhà Chung cư 16 tầng KĐT mới Tuệ Tĩnh

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

THỨ BA, ngày 18/9/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Dự HN tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 28 của Bộ Chính trị

- Chiều: Kiểm tra an toàn thực phẩm nhân dịp Tết trung thu

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Dự HN tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 28 của Bộ Chính trị

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Dự HN tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 28 của Bộ Chính trị

- Chiều: Làm việc với Đại diện của tỉnh tại Công ty Phúc Sơn

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Kiểm tra CCHC tại Sở TT&TT

- Chiều Họp Ban Tổ chức Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc

THỨ TƯ, ngày 19/9/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Kiểm tra công tác quản lý đê điều

- Chiều: Họp Thường trực Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Kiểm tra công tác quản lý đê điều

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

- Chiều: Họp giải quyết vướng mắc khai thác sét tại Trúc Thôn

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Lên lớp ở trường Chính trị tỉnh

THỨ NĂM, ngày 20/9/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2018

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2018

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2018

- Chiều: Kiểm tra cơ sở

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc với Đoàn khảo sát TW về thực hiện NQ 29

- Chiều Làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU, ngày 21/9/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Thường vụ Tỉnh ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Thường vụ Tỉnh ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Thường vụ Tỉnh ủy

- Chiều: Kiểm tra một số dự án giải ngân chậm

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc với cổng thông tin điện tử tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: