Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 18/9 đến ngày 24/9/2017
  Cập nhật: 9/18/2017 5:40 PM

THỨ HAI, ngày 18/9/2016

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ tháng 9/2017

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

 - Sáng: Họp UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ tháng 9/2017

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

 - Sáng: Họp UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ tháng 9/2017

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

 Học Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

THỨ BA, ngày 19/9/2016

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Kiểm tra tình hình cơ sở

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

 - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Họp đôn đốc các Sở, ngành về một số dự án giải ngân chậm

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Học Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

THỨ TƯ, ngày 20/9/2016

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Sở Xây dựng

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Sở Xây dựng

- Chiều: Làm việc tại cơ

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

 - Sáng: Kiểm tra một số dự án đầu tư

- Chiều: Làm việc với một số Sở, ngành và Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

 Học Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

THỨ NĂM, ngày 21/9/2016

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: - Họp BTV Tỉnh ủy

- Dự HN tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh

 - Chiều: - Họp BTV Tỉnh ủy

- Dự HN tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Học Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

THỨ SÁU, ngày 22/9/2016

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

-  Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

 - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

-  Sáng: Làm việc tại cơ quan

 - Chiều: Nghe báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình KĐT Đại Sơn, TX Chí Linh

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

-  Sáng: Làm việc tại cơ quan

 - Chiều: Họp BCĐ giải quyết tồn tại của một số dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Học Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: